pucharwapielsk18

II Mędzynarodowy Wyścig Kolarski O Puchar Wójta Gminy Wąpielsk. Wąpielsk 19.08.2018r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

Regulamin

II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk
Wąpielsk 19.08.2018

 1. CELE wyścigu
   
  1. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Gminie Wąpielsk
  2. Propagowanie aktywnego wypoczynku.
  3. Promocja Gminy Wąpielsk.
    
 2. ORGANIZATOR
  BORAS PROMOTION Tomasz Borowski
  Kontakt: Tomasz Borowski
  tel. kom. 600 453 090

   
 3. WSPÓŁORGANIZATOR

Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20
87-337 Wąpielsk

 1. TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU

  Termin wyścigu:19 sierpień 2018
  Biuro zawodów: remiza OSP Wąpielsk
  Start honorowy:Wąpielsk – droga powiatowa
  2204 C (Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin)
  na wysokości remizy OSP Wąpielsk

  Start ostry:Wąpielsk – droga powiatowa 2204 C (Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin)
  na wysokości Pałacu

  Meta:Wąpielsk – droga powiatowa 2204 C (Radziki Duże - Wąpielsk – Trąbin)
  na wysokości Pałacu


  Trasę stanowi runda o długości ok. 23,0 km (Wąpielsk (przy OSP) Bielawki - Radziki Duże - Radziki Małe - Łapinóżek - Wrzeszewo - Warpalice - Długie - Wąpielsk).
   
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej http://pucharwapielsk18.chiptiming.pl/ w sposób prawidłowy i kompletny.
  Dopuszcza się dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze zawodów w dniu 16.06.2018.

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r.o Ochronie Danych Osobowych DZ.Ust.nr 133 poz 883).

  Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.
  Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem według wzoru udostępnionego przed imprezą w biurze zawodów.
  Obowiązuje opłata startowa w wysokości 60 zł dla wszystkich kat. wiekowych.
  Zapisani w dniu zawodów opłata 70 zł

  Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

  Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
  Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numer startowy na plecach oraz numer startowy
  z chipem na kierownicy. Brak numerów, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych, zrywanie itp jest równoznaczne
  są z dyskwalifikacją uczestnika.
  Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania wyścigu mającej wpływ na wynik sportowy. Przez dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników wyścigu. Stwierdzenie faktu korzystania
  z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika.

   
 3. PROGRAM WYŚCIGU

  19.08.2018 (niedziela)
  godz. 9.00 – 10.30 – biuro zawodów,wydawanie numerów, przyjmowanie zgłoszeń
  godz. 10.55 – odprawa techniczna
  godz. 11.00 – START kategorii: M20,M30,M40,M50
  godz. 11.05 – START kategorii: M60, M70, K20, K30, K40+, Amatorzy 16-29,
                                                         Amatorzy 30-49, Amatorzy 50+,
                                                         Mieszkaniec Gminy Wąpielsk Open
  ok.godz. 14.45 – dekoracja zwycięzców (remiza OSP Wąpielsk)
  ok.godz. 15.00 - zakończenie zawodów

   
 4. DYSTANSE
   

Kat. M20, M30, M40, M50

4 rundy 23 km - razem 92 km

Kat. K20, K30, K40+, M60, M70, Amatorzy 16-29, Amatorzy 30-49, Amatorzy 50+

2 rundy 23 km – razem 46 km

Kat. Mieszkaniec Gminy Wąpielsk open

1 runda 23 km – razem 23 km

 1. ORGANIZACJA WYŚCIGU
  1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych. Mapa trasy będą udostępnione przez organizatora na stronie internetowej www.dadelowyscigi.pl oraz w biurze zawodów przed startem.
  2. Trasa będzie oznakowana znakami poziomymi na jezdni. Skrzyżowania drógpowiatowych oraz gminnych zostaną zabezpieczone przez Policję oraz OSP.
  3. Zawodnik, który nie dojedzie do mety do godz. 14.30 ma prawo zostać sklasyfikowanym, jednak nie gwarantuje mu się pełnych świadczeń. W sytuacjach szczególnych, uwzględniając bezpieczeństwo uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.
  4. Wyścig odbywa się w ruchu ograniczonym. Pilotaż Policji dotyczy czołówki wyścigu. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
  5. Wszystkich zawodników obowiązuje start wspólny. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania imprezy.
  6. Organizator dopuszcza udział w Wyścigu zawodników Elity, którzy wystąpią w Wyścigu poza klasyfikacją, uatrakcyjniając to wydarzenie sportowe. Zawodnicy Elity nie biorą udziału w ostatniej rundzie, po przedostatnim okrążeniu kierują się do miasteczka kolarskiego.
  7. Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.
  8. Dla uczestników wyścigu przygotowano bezpłatny parking.
  9. Limit uczestników wynosi 250 osób.

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE

   

Kobiety:
K20: 18 → 29 lat
K30: 30 → 39 lat
K40: 40 lat → +

 

Mężczyźni (MASTERS):
M20: 18 → 29 lat
M30: 30 → 39 lat
M40: 40 → 49 lat
M50: 50 → 59 lat
M60: 60 → 69 lat
M70: 70 lat → +

 

Mężczyźni (AMATORZY):
AMATORZY 16-29: 16 → 29 lat
AMATORZY 30-49: 30 → 49 lat
AMATORZY 50+: 50 lat → +

 

O przynależności do kat. wiekowej decyduje rocznik.
 

 1. NAGRODY
  Puchary dla zwycięzców (dla trzech najlepszych zawodników w kategorii).

  Nagrody finansowe lub rzeczowe przekazane przez Sponsorów.
  Minimalna kwota nagród finansowych lub rzeczowych to 3000 zł.
   
 2. KLASYFIKACJA  GENERALNA OPEN cyklu DADELO WYŚCIGI SZOSOWE
  Obowiązuje punktacja uzależniona od liczby startujących zawodników, tj. w przypadku startu 200  kolarzy, pierwszy uzyskuje 200pkt., natomiast zawodnik ostatni 0 pkt.
  Ranking punktowy zawodników publikowany będzie na bieżąco na stronie www.chiptiming.pl oraz www.dadelowyscigi.pl. Do punktacji generalnej wliczane jest 5 najlepszych startów. Klasyfikacja generalna OPEN wyścigów, będzie uaktualniana na stronie www.dadelowyscigi.pl
  w terminie do 48h po zakończeniu danego wyścigu.

   
 3. KARY

  Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
  1. Upomnienie.
  2. Kara czasowa
  3. Dyskwalifikacja.

   Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
   - łamanie zasad ruchu drogowego,
   - nie używanie sztywnych kasków,
   - nieposzanowanie środowiska naturalnego,
   - braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
   - nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play,
   - niesportowe zachowanie,
   - pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
   W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

    
 4. WYCOFANIE ZAWODNIKA W TRAKCIE WYŚCIGU:
  Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego zjechania na prawe pobocze drogi skąd zostanie zabrany przez samochód techniczny tzw „koniec wyścigu”. Zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie po przetransportowaniu na metę zgłosić fakt wycofania w wyścigu organizatorowi i sędziemu zawodów oraz zwrócić numery startowe.
  W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
  W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator ma prawo wycofać zawodnika.

   
 5. PROTESTY
  1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
  2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 200 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
  3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.
    
 6. RUCH DROGOWY
  1. Wyścig będzie się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym na całej trasie.
  2. Zabezpieczenie pilotów policyjnych dotyczy zawodników bądź grupy zawodników z czołówki wyścigu. Zawodnicy tracący kontakt z czołówką mają bezwzględny obowiązek poruszania się prawą stroną jezdni zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
  3. Zabezpieczone posterunkami stałymi zostaną tylko większe skrzyżowania dróg asfaltowych
   na trasie wyścigu. Drogi dojazdowe gruntowe nie będą zabezpieczone posterunkami stałymi.
  4. Uczestnik który nie dostosuje się do przepisów ruchu drogowego zostanie ukarany przez Policję mandatem, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.
  5. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.
  6. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
   Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest Tomasz Borowski,
   tel. kom. 600 453 090.
  8. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.
    
 7. INFORMACJE DODATKOWE:
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
  3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  5. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
  7. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę
   o środowisko naturalne.
  8. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując listę startową akceptuje warunki regulaminu imprezy a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
   Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w wyścigu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych - Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i bezterminowej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
    Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w cyklu dadelowyscigiszosowe.pl, Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
  9. W ramach opłaty wpisowej zawodnik otrzymuje: zwrotne numery startowe na plecy i chip do pomiaru czasu, oznaczenie trasy zgodne ze standardami podczas szosowych wyścigów kolarskich, system elektronicznego pomiaru czasu, zabezpieczenie medyczne i ratownicze, obsługę sędziowską, możliwość napełnienia bidonu izotonikiem w miasteczku kolarskim, kupon na posiłek regeneracyjny na mecie, obsługę foto, pakiet startowy oraz materiały od sponsorów i partnerów, możliwość bezpośredniej rywalizacji w II Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk.
  10. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
  11. Adres najbliższego szpitala:Szpital Powiatowy w Rypinie, 87-500 Rypin,ul. 3 maja 2, tel. 054 280  54 54
  12. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego postanowień.

Kontakt:

BORAS PROMOTION Tomasz Borowski
tel. kom. 600 453 090
boraspromotion@gmail.comWyniki

Mężczyźni KATEGORIE Krótki.pdf
Mężczyźni OPEN Krótki.pdf
Koiety KATEGORIE Krótki.pdf
Koiety OPEN Krótki.pdf
Mężczyźni KATEGORIE Długi.pdf
Mężczyźni OPEN Długi.pdf

Aktualności